Stredisko OTVORENÉ denne.
30.1.: Napadlo cca 15 cm snehu. Výdatne sneží a fúka stredný vietor. Premáva lanovka Pekná vyhliadka, vlek Limba, vlek Blondy a nový baby vlek Kubík.
podmienky: veľmi dobré
výška snehu: 55
sneh: technický
PREDPOVEĎ POČASIA
 
 
 
 
facebook
piatok
30. jan. 2015

SKIPASY

Cenník lyžiarskych lístkov v zimnej sezóne 2014/2015


ZIMA 2014/2015 26.12.2014 - 06.01.2015 07.01.2015 - 08.03.2015 ... 25.12.2014
09.03.2015 ...
Dospelí Junior Deti Dospelí Junior Deti Dospelí Junior Deti
1 deň 21,00 17,00 14,00 19,00 16,00 13,00 16,00 13,00 11,00
4 hodiny * 18,00 15,00 12,00 16,00 13,00 11,00 14,00 11,00 9,00
2 hodiny * 14,00 11,00 9,00 13,00 10,00 8,00 11,00 9,00 7,00
od 13:00 16,00 13,00 10,00 12,00 9,00 7,00 10,00 8,00 6,00
Rodinný 2+1 49,00 44,00 39,00
Rodinný 2+2 56,00 51,00 43,00
2 dni zo 7 dní ** 39,00 32,50 25,50 35,50 28,50 23,00 30,00 24,00 19,50
3 dni zo 7 dní ** 56,50 45,50 37,00 51,50 41,00 33,50 43,50 34,50 28,00
4 dni zo 7 dní ** 72,50 58,00 47,00 65,50 52,50 42,50 55,00 44,00 36,00
5 dní zo 7 dní ** 87,00 70,00 57,00 79,00 63,00 51,50 66,50 53,00 43,00
6 dní zo 7 dní ** 101,00 80,50 65,50 91,50 73,00 59,50 77,00 61,50 50,00
7 dní z 10 dní ** 110,00 88,00 71,50 100,00 80,00 65,00 84,00 67,50 54,50
5 dní zo sezóny **** PRENOSNÝ 94,00 75,00 61,00 93,50 74,50 61,00 93,50 75,00 61,00
10 dní zo sezóny **** PRENOSNÝ 169,00 135,00 110,00 168,00 135,00 110,00 169,00 135,00 110,00
Sezónny NEPRENOSNÝ 199,00 159,00 139,00 199,00 159,00 139,00 199,00 159,00 139,00
1 jazda lanovkou 3,00 2,50 2,00 3,00 2,50 2,00 3,00 2,50 2,00
Záloha za čipovú kartu 2,00 2,00 2,00

Prevádzková doba: 9:00 - 16:00

Vysvetlivky k cenníku:
* Platnosť časových lístkov je pre komfort návštevníkov predĺžená o 10 minút.
** Platí 2, 3, 4 alebo 5 dní počas 7 dní od zakúpenia
*** Platí 6 alebo 7 dní počas 10 dní od zakúpenia
**** Platí ktorýchkoľvek 5 resp. 10 dní počas celej sezóny

Tarifné podmienky

Ceny v cenníku sú uvedené v EUR vrátane DPH.

Všetky skipasy okrem 5 a 10 dní zo sezóny sú NEPRENOSNÉ!
Skipasy obdržané alebo zakúpené od iných osôb (dvojité použitie) sú NEPLATNÉ a budú ZABLOKOVANÉ!

POTVRDENIE o zakúpení lístka je potrebné ŽIADAŤ VOPRED.
Platba za lyžiarske lístky je možná aj platobnými kartami – VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro, Diners Club.
Platba za lyžiarske lístky je možná aj lístkami Ticket Compliments, Ticket Energy, Ticket Holiday, Ticket Multi, DOXX Plus, SODEXO - Holiday Pass, Relax Pass, Universal Pass, Relaxačné lístky VAŠA Slovensko, Relaxačný, darčekový a zážitkový kupón Cadhoc, Zdravotný kupón Cheque médicale, Dovolenkový kupón Cheque vacances.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien lístkov v priebehu sezóny.

Záloha na čipovú kartu

Pre pohodlie zákazníkov sú VŠETKY skipasy (okrem jednej jazdy) vydávané LEN na čipovej karte (umožňujú prechádzať cez turnikety bez potreby manipulácie s lístkom), na ktoré požadujeme VRATNÚ zálohu vo výške 2 €/skipas. Čipové karty je možné po skončení lyžovačky vrátiť v pokladni strediska kde bol lístok zakúpený (počas otváracích hodín, otvorená ešte 30 minút po ukončení prevádzky lanovky).
Záloha za čipovú kartu bude vrátená len za NEPORUŠENÉ a plne FUNKČNÉ čipové karty.

Zľavy

Deti do 5 rokov vrátane v sprievode dospelej lyžujúcej osoby zdarma.
Vek dieťaťa je potrebné preukázať hodnoverným identifikačným dokladom, ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia – napr. pas, preukaz poistenca. Preukaz poistenca je povinná mať pri sebe sprevádzajúca dospelá osoba.

Tarifa DETI

Na zľavnené lístky v tejto tarife majú nárok:
- deti od 6 rokov do 12 rokov vrátane,
- seniori nad 60 rokov,
- zdravotne ťažko postihnutý (ZŤP),
- držitelia kariet ISIC, ITIC a EURO 26 mladší ako 18 rokov. Držitelia týchto kariet majú nárok na zľavu na lístok len pre seba a len na celodenný lístok

Tarifa JUNIOR

Na zľavnené lístky v tejto tarife majú nárok:
- junior vo veku od 13 rokov do 18 rokov vrátane,
- držitelia kariet ISIC, ITIC a EURO 26 starší ako 18 rokov. Držitelia týchto kariet majú nárok na zľavu na lístok len pre seba a len na celodenný lístok


Pri kúpe zľavnených skipasov v tarife deti alebo v tarife junior je potrebné preukázať sa bez vyzvania dokladom potvrdzujúcim nárok na zľavu - kartou poistenca, občianskym preukazom, cestovným pasom alebo iným preukazom totožnosti. Prosíme návštevníkov o dodržiavanie tejto podmienky na získanie zľavy, nakoľko pracovníci pokladne nemôžu urobiť žiadne výnimky

Skupinová zľava

Skupina má nárok na zakúpenie skupinových lístkov, ak sa jedná o organizovanú skupinu (napr. lyžiarsky klub, zájazd, škola a pod.), ktorá si zakupuje rovnaký druh skipasu.
- Za skupinu sa považuje 20 a viac osôb (môžu byť kombinovane dospelé osoby a deti),
- Skupinové lístky kupuje a platí jedna osoba (vedúci skupiny),
- Zľava je poskytovaná vo výške 10% pre dospelé osoby a 5% pre juniorov a deti z jednodňových a viacdenných lístkov,
- Individuálne zľavy je možné poskytnúť po dohovore s manažérom strediska.

ZĽAVY NIE JE MOŽNÉ VZÁJOMNE KOMBINOVAŤ.

Prevádzkové podmienky

Každý návštevník lyžiarskeho strediska je povinný oboznámiť sa s týmito tarifnými podmienkami a tiež so zásadami správania sa na lyžiarskych vlekoch a tratiach pre zaistenie bezpečnosti ich prevádzky, ktoré sú na informačných tabuliach pri pokladni a pri mieste nástupu na LDZ. Zakúpením lístka na LDZ lyžiar potvrdzuje, že bol s nimi oboznámený a je povinný sa podľa nich riadiť.

Kúpou lyžiarskeho lístka sa kupujúci zaväzuje rešpektovať a dodržiavať platné tarifné a prepravné podmienky.
Návštevníci sa pohybujú po stredisku na vlastnú zodpovednosť, sú povinní riadiť sa a uposlúchnuť pokyny zamestnancov strediska a dodržiavať zásady bieleho kódexu.

V cene permanentiek je zahrnuté aj krytie nákladov spojených s poskytnutím prvej pomoci HORSKOU SLUŽBOU, ktorá je našim zmluvným partnerom. Prípadné úrazy hláste obsluhy lanovky alebo vlekov alebo Horskej záchrannej službe. Ak plánujete svoje športové vyžitie len na otvorených zjazdových tratiach, nepotrebujete pre svoju lyžovačku uzatvárať žiadne ďalšie poistenie.

Lyžiarske stredisko Skalka arena pre Vás zmluvne zabezpečuje odborne spôsobilú prvú pomoc prostredníctvom Horskej služby na Slovensku. Horská služba zabezpečuje prvú pomoc pri úrazoch na lyžiarskej trati a potrebnú prepravu zraneným osobám odborne spôsobilou osobou do miesta, kde sa im poskytne odborná lekárska pomoc, alebo k dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia zabezpečovať činnosť podľa § 4 ods. 1, písm. b., § 5 odseku 1, písm. e. Zákona NR SR č. 544/2002 o Horskej službe v prípade havárie osobného horského dopravného zariadenia (ďalej OHDZ) poskytne nevyhnutnú pomoc pri likvidácii následkov havárie.

V cene lístka nie je zahrnuté dodatočné poistenie.

Návštevník je povinný v prípade vyzvania obsluhou lyžiarskeho stredisku preukázať sa platným lyžiarskym lístkom a platným preukazom totožnosti. Pokiaľ obsluha zistí, že klient jazdí na neplatný alebo na neoprávnene zľavnený lístok, tento mu lístok odobratý bez nároku vrátenia cestovného

V prípade zneužitia zľavneného lístka si prevádzkovateľ VYHRADZUJE PRÁVO NA ODOBRATIE LÍSTKA BEZ NÁROKU NA ODŠKODNENIE!


Náhrady za cestovné

Náhradu za zakúpený lístok prevádzkovateľ lanových dopravných zariadení (ďalej v texte LDZ) neposkytuje, pokiaľ bola znemožnená prevádzka LDZ okolnosťami, ktoré nezapríčinil prevádzkovateľ LDZ.

V prípade zastavenia prevádzky LDZ z dôvodu výpadku dodávky elektriny alebo vplyvom iných okolností zapríčinených prevádzkovateľom po dobu dlhšiu ako 3 hodiny môže klient požiadať o vrátenie pomerného cestovného za daný deň.

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich prevádzku lanovky prevádzkovateľ môže vydať náhradné lístky na iný ľubovoľný termín v sezóne. Finančná náhrada sa za lístok neposkytuje.

Za stratu lyžiarskeho lístka prevádzkovateľ nezodpovedá a neposkytuje žiadnu náhradu

Pri ochorení ani skoršom odjazde zo strediska sa neposkytuje žiadna náhrada, nie je možné ani predĺženie skipasuSKALKA RELAX CENTRUM
cenník služieb


cenová jednotka cena
Bowlingdráha / hodina12 €
Squashhodina10 €
Wellnes1 hodina5 €
2 hodiny8 €
Fitnesvstup3 €
Telocvičňahodina14 €
Badmintonhodina8 €
Vonkajšie ihriskázdarma
Stolný tenisstôl/hodina7 €
Zapožičiavanie rakietbedminton, squash1.65 €
Zapožičiavanie uterákov0.70 €
Zapožičanie osušky, županu1.65 €
Obyvatelia Kremnice majú 50% zľavu z ceny. Deti do 15 rokov majú 50% zľavu z ceny.
Zľavy nie je možné kombinovať.


Otváracie hodiny:

Pondelok - Štvrtok11:00 - 21:00
Piatok - Sobota11:00 - 22:00
Nedeľa11:00 - 21:00

SKIPASY

SKALKA RELAX
CENTRUMSTREDISKO |  DOPRAVA |  SPORT & FUN |  SLUŽBY |  UBYTOVANIE |  CENNÍK |  MAPA |  GALÉRIA |  KONTAKT
(c) 2015 Skalka Arena. designed & powered by creoneo creoneo