lyžiarske stredisko
Skalka arena Kremnica

Doprava

Doprava autom+parkovanie

skalka_mapka polohaNa Skalku pri Kremnici je možný príchod:
– cez mesto Kremnica po ceste 3. triedy č. 578 (tunel pre vozidlá s výškou do 3,5 metra),
– cez obec Krahule s pokračovaním po ceste 3. triedy č. 578 na centrálne parkovisko.

Pozn.: Kvalitné zimné obutie vozidla je nutnosťou. Snehové reťaze je pre prípad vhodné mať k dispozícii, nakoľko v prípade veľkého množstva čerstvého snehu sú povinné.

Príklad trás do strediska:
Zvolen – Skalka pri Kremnici
41,5 km, 46 minút
Zvolen – Kremnica – Skalka pri Kremnici
Pozri na mape

Banská Bystrica – Skalka pri Kremnici
56 km, 54 minút
Banská Bystrica – Zvolen – Kremnica – Skalka pri Kremnici
Pozri na mape

Prievidza – Skalka pri Kremnici
42 km, 57 minút
Prievidza – Žiar nad Hronom – Kremnica – Skalka pri Kremnici
Pozri na mape

Nitra – Skalka pri Kremnici
105 km, 1 hod. 36 min.
Nitra – Žiar nad Hronom – Kremnica – Skalka pri Kremnici
Pozri na mape

Bratislava – Skalka pri Kremnici
188 km, 2 hod. 27 min.
Bratislava – Trnava – Nitra – Žiar nad Hronom – Kremnica – Skalka pri Kremnici
Pozri na mape

Parkovanie

Parkovanie na Skalke už nie je zadarmo.
Poplatky vyberá Mesto Kremnica, viď stránka Mesta Kremnica.

Návštevníci Skalky si za parkovanie zaplatia 4€ na celý deň, parkovacia karta na 1 hodinu tu nebude platná. Na spoplatnených parkoviskách na Skalke bude platiť aj prenosná či neprenosná parkovacia karta.

Poplatky za parkovanie by mali slúžiť aj na rozšírenie služieb pre návštevníkov Skalky.

Kapacita parkovacích plôch je cca 450 miest.  Prosíme návštevníkov, aby podľa možnosti obmedzili príjazd do strediska systémom 1 auto – 1 návštevník.

mapa strediska A4

let-P

Doprava autobusom

Počas víkendov a sviatkov premáva z Kremnice autobusová linka nasledovne:
Kremnica, autobusová stanica – odchod 9:10
Kremnica, Suchá hora rázcestie – príchod 9:35

Žltý minibus z Kremnice

Cenník a prepravný poriadok žltého minibusu Renault Master

Trasa Cena
Kremnica – Skalka 1,00 €
Skalka – Kremnica 1,00 €
Kremnica – Skalka spiatočný 1,50 €
Zájazd kilometrovné za 1 km 0,66 €
Stojné – započatých 15 min. 1,50 €

1.    Prepravovať je možné len osoby sediace na sedadlách max. počet 15 osôb.
2.    Prepravné sa účtuje za obsadenie sedadla jednotne bez ohľadu na vek prepravovanej osoby,  taktiež sa neposkytujú  zľavy z dôvodu ZŤP.
3.    V minibuse je možné prepravovať len 1 detský kočík naložený cez zadné dvere v zadnej časti minibusu. Prepravné za kočík je vo výške rovnajúce sa preprave jednej osoby.
4.    Prepravovať batožinu je možné len takú ktorá neohrozí prepravované osoby a je možné ju uložiť do priestoru chodbičky medzi sedadlami. /Minibus nemá samostatný batožinový priestor/.
5.    Prepravovať v minibuse zvieratá je zakázané. Výnimka platí pre psov ktorí nesmú pri preprave ohroziť prepravované osoby /musia byť upevnené na vôdzke a musia mať nasadený náhubok/. Z premávku budú vyradení psi ktorí by spôsobili znečistenie minibusu alebo by ohrozovali prepravované osoby.

Cyklobus – letná turistická sezóna od 14.4.2018

Žltý minibus premáva v letnej sezóne ako cyklobus v sobotu, nedeľu a sviatky medzi Kremnicou a Skalkou s odchodom z parkoviska Jeleň. V prípade záujmu prejde na Skalku cez Krahule – zastávka pri obecnom úrade, odtiaľ pokračuje na parkovisko na Skalke. Minibus môže prepraviť naraz 4 bicykle na vonkajšom nosiči a pri voľnom mieste ďalšie 2 bicykle vo vnútri minibusu. Cestovné jednotné 1 €.

Kremnica – Skalka
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00

Skalka – Kremnica
10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30

Aktualizované 01. 01. 2017

Skibus – zimná turistická sezóna

Žltý minibus premáva v zimnej sezóne ako skibus v sobotu, nedeľu a sviatky medzi Kremnicou a Skalkou s odchodom z parkoviska Jeleň. Cestovné jednotné 1 €.

Kremnica – Skalka
08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00

Skalka – Kremnica
08.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30

Aktualizované 01.01.2017

Prenájom minibusu na zájazd

Objednávka minibusu na zájazd musí byť v písomnej pododobe doručená v pracovné dni t.j. pondelok až v piatok minimálne tri dni pred prenájmom minibusu do kancelárie podateľne MsÚ.
•    kilometrovné 0,66 € / kilometer
•    stojné 1,50 € / za každých započatých 15 min.
Mesto Kremnica si vyhradzuje právo neposkytnúť minibus na zájazd v termínoch vykonávajúcich zmluvnú dopravu. Prenájom minibusu na zájazd sa poskytuje len vnútroštátne t.j v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu o dopravu na Skalku v dňoch piatok – nedeľa je možné prepravu osôb uskutočniť za cenu kilometrovné za zájazd a za podmienky, že sa jedná o prepravu minimálne 8 osôb a objednávka sa uskutoční jeden pracovný deň vopred t.j. vo štvrtok resp. v piatok ak sa jedná o prepravu v sobotu alebo v neďelu.

Kontakt a bližšie informácie

Kultúrne a informačné centrum: 045 6742 856, e-mail:  infocentrum@kremnica.sk
Autodoprava:  045 6782 733, e-mail:  autodoprava@kremnica.sk

Doprava vlakom

Najbližšia vlaková stanica sa nachádza v Kremnici. Odtiaľ je možné pokračovať miestnou resp. individuálnou dopravou na Skalku pri Kremnici (11 km)

Hlavné smery zo Slovenska:
Kremnica – Vrútky
Kremnica – Zvolen
Kremnica – Horná Štubňa – Prievidza
Kremnica – Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica
Kremnica – Hronská Dúbrava – Žiar nad Hronom