lyžiarske stredisko
Skalka arena Kremnica

Doprava

Doprava autom+parkovanie

skalka_mapka polohaNa Skalku pri Kremnici je možný príchod:
– cez mesto Kremnica po ceste 3. triedy č. 578 (tunel pre vozidlá s výškou do 3,5 metra),
– cez obec Krahule s pokračovaním po ceste 3. triedy č. 578 na centrálne parkovisko.

Pozn.: Kvalitné zimné obutie vozidla je nutnosťou. Snehové reťaze je pre prípad vhodné mať k dispozícii, nakoľko v prípade veľkého množstva čerstvého snehu sú povinné.

Príklad trás do strediska:
Zvolen – Skalka pri Kremnici
41,5 km, 46 minút
Zvolen – Kremnica – Skalka pri Kremnici
Pozri na mape

Banská Bystrica – Skalka pri Kremnici
56 km, 54 minút
Banská Bystrica – Zvolen – Kremnica – Skalka pri Kremnici
Pozri na mape

Prievidza – Skalka pri Kremnici
42 km, 57 minút
Prievidza – Žiar nad Hronom – Kremnica – Skalka pri Kremnici
Pozri na mape

Nitra – Skalka pri Kremnici
105 km, 1 hod. 36 min.
Nitra – Žiar nad Hronom – Kremnica – Skalka pri Kremnici
Pozri na mape

Bratislava – Skalka pri Kremnici
188 km, 2 hod. 27 min.
Bratislava – Trnava – Nitra – Žiar nad Hronom – Kremnica – Skalka pri Kremnici
Pozri na mape

Parkovanie

Parkovanie v stredisku je na všetkých plochách bezplatné. Kapacita parkovacích plôch je cca 450 miest.  Od decembra 2013 pribudla nová odstavná plocha s kapacitou 150 miest.

mapa strediska A4

let-P

Doprava autobusom

Počas víkendov a sviatkov premáva z Kremnice autobusová linka nasledovne:
Kremnica, autobusová stanica – odchod 9:10
Kremnica, Suchá hora rázcestie – príchod 9:35

Žltý minibus z Kremnice

Cenník a prepravný poriadok žltého minibusu Renault Master

Trasa Cena
Kremnica – Skalka 1,00 €
Skalka – Kremnica 1,00 €
Kremnica – Skalka spiatočný 1,50 €
Zájazd kilometrovné za 1 km 0,66 €
Stojné – započatých 15 min. 1,50 €

1.    Prepravovať je možné len osoby sediace na sedadlách max. počet 15 osôb.
2.    Prepravné sa účtuje za obsadenie sedadla jednotne bez ohľadu na vek prepravovanej osoby,  taktiež sa neposkytujú  zľavy z dôvodu ZŤP.
3.    V minibuse je možné prepravovať len 1 detský kočík naložený cez zadné dvere v zadnej časti minibusu. Prepravné za kočík je vo výške rovnajúce sa preprave jednej osoby.
4.    Prepravovať batožinu je možné len takú ktorá neohrozí prepravované osoby a je možné ju uložiť do priestoru chodbičky medzi sedadlami. /Minibus nemá samostatný batožinový priestor/.
5.    Prepravovať v minibuse zvieratá je zakázané. Výnimka platí pre psov ktorí nesmú pri preprave ohroziť prepravované osoby /musia byť upevnené na vôdzke a musia mať nasadený náhubok/. Z premávku budú vyradení psi ktorí by spôsobili znečistenie minibusu alebo by ohrozovali prepravované osoby.

Cyklobus – letná turistická sezóna od 14.4.2018

Žltý minibus premáva v letnej sezóne ako cyklobus v sobotu, nedeľu a sviatky medzi Kremnicou a Skalkou s odchodom z parkoviska Jeleň. V prípade záujmu prejde na Skalku cez Krahule – zastávka pri obecnom úrade, odtiaľ pokračuje na parkovisko na Skalke. Minibus môže prepraviť naraz 4 bicykle na vonkajšom nosiči a pri voľnom mieste ďalšie 2 bicykle vo vnútri minibusu. Cestovné jednotné 1 €.

Kremnica – Skalka
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00

Skalka – Kremnica
10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30

Aktualizované 01. 01. 2017

Skibus – zimná turistická sezóna

Žltý minibus premáva v zimnej sezóne ako skibus v sobotu, nedeľu a sviatky medzi Kremnicou a Skalkou s odchodom z parkoviska Jeleň. Cestovné jednotné 1 €.

Kremnica – Skalka
08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00

Skalka – Kremnica
08.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30

Aktualizované 01.01.2017

Prenájom minibusu na zájazd

Objednávka minibusu na zájazd musí byť v písomnej pododobe doručená v pracovné dni t.j. pondelok až v piatok minimálne tri dni pred prenájmom minibusu do kancelárie podateľne MsÚ.
•    kilometrovné 0,66 € / kilometer
•    stojné 1,50 € / za každých započatých 15 min.
Mesto Kremnica si vyhradzuje právo neposkytnúť minibus na zájazd v termínoch vykonávajúcich zmluvnú dopravu. Prenájom minibusu na zájazd sa poskytuje len vnútroštátne t.j v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu o dopravu na Skalku v dňoch piatok – nedeľa je možné prepravu osôb uskutočniť za cenu kilometrovné za zájazd a za podmienky, že sa jedná o prepravu minimálne 8 osôb a objednávka sa uskutoční jeden pracovný deň vopred t.j. vo štvrtok resp. v piatok ak sa jedná o prepravu v sobotu alebo v neďelu.

Kontakt a bližšie informácie

Kultúrne a informačné centrum: 045 6742 856, e-mail:  infocentrum@kremnica.sk
Autodoprava:  045 6782 733, e-mail:  autodoprava@kremnica.sk

Doprava vlakom

Najbližšia vlaková stanica sa nachádza v Kremnici. Odtiaľ je možné pokračovať miestnou resp. individuálnou dopravou na Skalku pri Kremnici (11 km)

Hlavné smery zo Slovenska:
Kremnica – Vrútky
Kremnica – Zvolen
Kremnica – Horná Štubňa – Prievidza
Kremnica – Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica
Kremnica – Hronská Dúbrava – Žiar nad Hronom