lyžiarske stredisko
Skalka arena Kremnica

Zľavy

Deti do 5 rokov vrátane v sprievode dospelej lyžujúcej osoby zdarma.

Vek dieťaťa je potrebné preukázať identifikačným dokladom, ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia – napr. pas, preukaz poistenca. Preukaz poistenca je povinná mať pri sebe sprevádzajúca dospelá osoba.

Tarifa DETI

Na zľavnené lístky v tejto tarife majú nárok:
– deti od 6 rokov do 12 rokov vrátane,
– seniori nad 60 rokov,
– zdravotne ťažko postihnutý (ZŤP),
– držitelia kariet ISIC a EURO 26 mladší ako 18 rokov. Držitelia týchto kariet majú nárok na zľavu na lístok len pre seba a len na celodenný lístok

Tarifa JUNIOR

Na zľavnené lístky v tejto tarife majú nárok:
– junior vo veku od 13 rokov do 18 rokov vrátane,
– držitelia kariet ISIC, ITIC a EURO 26 starší ako 18 rokov. Držitelia týchto kariet majú nárok na zľavu na lístok len pre seba a len na celodenný lístok

Pri kúpe zľavnených skipasov v tarife deti alebo v tarife junior je potrebné preukázať sa bez vyzvania dokladom potvrdzujúcim nárok na zľavu – kartou poistenca, občianskym preukazom, cestovným pasom alebo iným preukazom totožnosti. Prosíme návštevníkov o dodržiavanie tejto podmienky na získanie zľavy, nakoľko pracovníci pokladne nemôžu urobiť žiadne výnimky.

Skupinová zľava

Skupina má nárok na zakúpenie skupinových lístkov, ak sa jedná o organizovanú skupinu (napr. lyžiarsky klub, zájazd, škola a pod.), ktorá si zakupuje rovnaký druh skipasu.
– Za skupinu sa považuje 20 a viac osôb (môžu byť kombinovane dospelé osoby a deti),
– Skupinové lístky kupuje a platí jedna osoba (vedúci skupiny),
– Zľava je poskytovaná vo výške 10% pre dospelé osoby a 5% pre juniorov a deti z jednodňových a viacdenných lístkov,
– Individuálne zľavy je možné poskytnúť po dohovore s manažérom strediska.

ZĽAVY NIE JE MOŽNÉ VZÁJOMNE KOMBINOVAŤ.