lyžiarske stredisko
Skalka arena Kremnica

VIA FERRATA OD 1.6. OTVORENÁ

Požičanie ferratových setov

Skalka Relax Centrum

Otváracie hodiny: denne 9:00 – 21:00
Rezervácie: 045/6742841, 0917 815 259
Cena: 10 €/4 hodiny alebo 20 € / celý deň. Pri požičaní je potrebné zložiť kauciu vo výške 50 €, ktorá bude vrátená po vrátení nepoškodeného setu.

Cyklo-Sante drevenička pri bežeckom štadióne na Skalke
Rezervácie: 0907 858 639

———————————————————————————–

Mesto Kremnica ďakuje všetkým, ktorí pomohli pri strážení Via ferraty Komín na Skalke počas uzávery, ktorá trvala do 31.5.2020.

Oceňujeme ochotu osobne byť v teréne v každom počasí, aby sme boli schopní dodržať nariadenie Štátnej ochrany prírody SR, Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana.

Chceme sa poďakovať aj pracovníkom CHKO Poľana, ktorí nám pomohli svojimi odbornými radami a tiež osobne prispeli k ustráženiu daného územia. Ešte raz veľká vďaka.

Zároveň chceme poprosiť návštevníkov, aby sa v danej lokalite správali k prírode korektne a zbytočne svojim krikom nevyrušovali zvieratá a vtáctvo.

Vedenie mesta Kremnica

Po uzávere via ferraty Komín na Skalke kvôli epidémii koronavírusu a následne kvôli zahniezďovaniu sokola sa návštevníci tejto obľúbenej atrakcie dočkajú jej otvorenia. Náučná zaistená cesta (via ferrata) Komín sa nachádza v Kremnických vrchoch v podcelku Flochovský chrbát. Trasa sa začína na Peknej vyhliadke, vedie hrebeňovou červenou turistickou značkou. Obľúbenou atrakciou na trase je Tunel, ktorý bol rekonštruovaný pred 5 rokmi. Via ferrata je jednosmerná a má 3 cesty: Komín s obťažnosťou C, Trubačova veža B a Výzva, ktorá je svojou obťažnosťou E najťažšou doteraz vybudovanou via ferratou na Slovensku. Na zaistenej ceste čaká návštevníka 420 m lán s výškou skalných ciest 80 m.

K ceste patrí aj krátka via ferrata na skale Jánošíkova diera s obťažnosťou B, ktorá je určená pre rodičov s deťmi. Turisti tiež môžu naraziť na boulderové steny, ktoré ponúkajú možnosti lezenia s rôznou obťažnosťou.
S myšlienkou projektu via ferrata Komín prišiel kremnický poslanec Ivan Petráš. Mesto sa podujalo myšlienku pretvoriť na skutočnosť a iniciovalo vybavenie nutných dokladov k vybudovaniu via ferraty a vypracovalo projekty potrebné k podaniu žiadostí o dotácie. Dotáciou 10 000 € prispel VÚC Banská Bystrica, sumou 7500 € prispela Oblastná organizácia cestovného ruchu Turiec – Kremnicko a 5000 € do projektu investovalo mesto Kremnica. Projekt realizovali Pavol Rajčan a Tomáš Hulin.

V roku 2019 k trasám via ferraty pribudli nové zaujímvé atrakcie, ktoré okamžite prilákali množstvo ďalších návštevníkov. Visutý most s dĺžkou 80 metrov a vyrobený až z 9 ton materiálu realizovali Pavol Rajčan a Libor Krajči. Je to unikátny most, ktorý inde na Slovensku nenájdeme. K mostu bola vybudovaná aj vertikálna lanová sieť, ktorá padá do hĺbky 37 metrov. Ďalšou atrakciou, ktorá bola predstavená pred rokom je vyhliadka “Titanic”, ktorá svoj názov získala vďaka tvaru lodnej provy.

Via ferrata Komín sa nachádza v exponovanom teréne s nutnosťou použitia špeciálnych ferratových setov.

Relax centrum na Skalke ponúka pre všetkých návštevníkov via ferraty Komín možnosť požičania špeciálneho výstroja.

VŠEOBECNÉ POKYNY

Pri požičiavaní športovej výstroje požadujeme od zákazníka zloženie finančnej zábezpeky 50 €. Cena zapožičania je 10€/ 4 hod., resp. 20€/ deň. Výstroj doporučujeme rezervovať v dostatočnom časovom predstihu, aby ste predišli riziku, že výstroj bude v požadovanom termíne už vypožičaná, hlavne to platí pre skupiny ľudí.
Rezerváciu môžete vykonať telefonicky 0917 815 259 alebo 045/6742 841.

small_651 small_650 small_649 small_522 small_521 small_520 small_519 small_517